Ogłoszenia

 
Uwaga Rodzice dzieci z grup II, III i IV

W związku z przedłużeniem obowiązujących ograniczeń informujemy,

że istnieje możliwość odbioru książek, aby dzieci mogły realizować zadania
proponowane zdalnie przez nauczycielki.

Książki można odbierać codziennie w godz. 6:00 - 16:00.
 
----------------------------
 
 
Uwaga!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli, 
zostały przedłużone do 18.04.2021 r.

P
lacówki pozostają dostępne dla dzieci wyłącznie na wniosek rodzica spełniającego warunki 
określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.

List do rodziców -aktualizacja [pobierz]
Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia w dniach 29.03. do 16.04. - aktualizacja [pobierz]
 
----------------------------
 
 
Drodzy Rodzice wszystkich naszych przedszkolaków,

uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety [klik],
dotyczącej kształtowania w przedszkolu postaw oraz respektowania norm społecznych przez dzieci.
Badanie jest prowadzone na potrzeby ewaluacji wewnętrznej.
 
 
----------------------------
 
 
 Informujemy, że Przedszkole Nr 126 im. Rusa w roku szkolnym 2020/2021
będzie pełniło dyżur wakacyjny od 27.07. do 31.08.2021 r.
Od 1.07. do 26.07.2021 r. przedszkole będzie nieczynne.

UWAGA!


Dyżur wakacyjny - pismo prezydenta Miasta Poznania do rodziców [pobierz]
Dyżur wakacyjny - informacja dla rodziców [pobierz]
 
 
------------------------------
 
 

Od 1 września przedszkole pełni funkcje opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne
w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego związanego z trwaniem pandemii COVID-19.

Prosimy Państwa o zapoznanie się treścią poniższych dokumentów:

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu Nr 126 im. Rusa
w Poznaniu [pobierz]


Oświadczenie rodzica dziecka, które uczęszcza do Przedszkola Nr 126 im. Rusa [pobierz]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [pobierz]

Wydrukowane i podpisane oświadczenie należy przekazać pracownikowi placówki,
oddając dziecko pod opiekę.
(Papierowa wersja oświadczenia jest dostępna w przedszkolu.)zapraszamy 1 września

......................................................