Uwaga Rodzice sześciolatków,

od 30 kwietnia można odbierać informacje o gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 
 
----------------------------
 
 
 Informujemy, że Przedszkole Nr 126 im. Rusa w roku szkolnym 2020/2021
będzie pełniło dyżur wakacyjny od 27.07. do 31.08.2021 r.
Od 1.07. do 26.07.2021 r. przedszkole będzie nieczynne.

UWAGA!


Dyżur wakacyjny - pismo prezydenta Miasta Poznania do rodziców [pobierz]
Dyżur wakacyjny - informacja dla rodziców [pobierz]
 
 
------------------------------
 
 

Od 1 września przedszkole pełni funkcje opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne
w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego związanego z trwaniem pandemii COVID-19.

Prosimy Państwa o zapoznanie się treścią poniższych dokumentów:

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu Nr 126 im. Rusa
w Poznaniu [pobierz]


Oświadczenie rodzica dziecka, które uczęszcza do Przedszkola Nr 126 im. Rusa [pobierz]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [pobierz]

Wydrukowane i podpisane oświadczenie należy przekazać pracownikowi placówki,
oddając dziecko pod opiekę.
(Papierowa wersja oświadczenia jest dostępna w przedszkolu.)zapraszamy 1 września

......................................................