Informacja dla rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 126 im. Rusa

W związku z rozpoczynającą się rekrutacją na nowy rok szkolny 2021/2022
od 9 do 15 marca br. będzie możliwość złożenia deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej
w naszym przedszkolu w nowym roku szkolnym.

Deklaracje do wypełnienia będzie można pobrać ze strony Nabór Poznań [klik]
lub w wersji papierowej w przedszkolu.
 
 
------------------------------
 
 
Szanowni Rodzice,

w związku z planowanym badaniem ewaluacyjnym dotyczącym oceny działań przedszkola
w zakresie organizacji kształtowania postaw i respektowania norm społecznych u dzieci,
prosimy Państwa o zapoznanie się z Podstawą programową wychowania przedszkolnego [pobierz]
 
 
---------------------------------
 
 
Szanowni Rodzice,

Od 1 września przedszkole pełni funkcje opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne
w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego związanego z trwaniem pandemii COVID-19.

Prosimy Państwa o zapoznanie się treścią poniższych dokumentów:

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu Nr 126 im. Rusa
w Poznaniu [pobierz]


Oświadczenie rodzica dziecka, które uczęszcza do Przedszkola Nr 126 im. Rusa [pobierz]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [pobierz]

Wydrukowane i podpisane oświadczenie należy przekazać pracownikowi placówki,
oddając dziecko pod opiekę.
(Papierowa wersja oświadczenia jest dostępna w przedszkolu.)zapraszamy 1 września

......................................................