Plan pracy Przedszkola Nr 126 na rok szkolny 2019/2020:
"Eko, zdrowo, na sportowo"

Dok2 1W roku szkolnym 2019/2020 pracujemy z  programami:


1. "Wokół przedszkola" Program Edukacji Przedszkolnej Wyd. MAC Edukacja

pol pl Program Wokol przedszkola Badanie dojrzalosci szkolnej Wersja podstawowa 14757 1   dd28b996edbf5f221b5d8e41c1c4fd6afe4a1a1f   0292913306d0e51f61ac6891500f514b1090e4f1

autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
(realizowany we wszystkich grupach wiekowych)

2. "Jesteśmy dziećmi Pana Boga" - program do nauczania religii
(realizowany w grupie dzieci 6-letnich)
   
3. "Pomagamy przekroczyć próg przedszkola" - program adaptacyjny
autor: Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 126
(realizowany we wszystkich grupach wiekowych)

4. "I love Boo" - program do nauczania języka angielskiego
autor: Ewa Wodzicka - Dondziłło
(realizowany we wszystkich grupach wiekowych)

 Programy i projekty edukacyjno-informacyjne:

1. "Dzieciaki Mleczaki"

dzieciaki mleczaki logo

Program powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka pod patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej i jest skierowany do dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cele programu:
- wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci
   w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

- edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych
   nawyków żywieniowych przez zabawę

- wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych         
                                                                                     
2. Klub Naszej Ziemi

klub naszej ziemi logo


Od października 2016 w naszym przedszkolu istnieje Klub Naszej Ziemi nr 401
założony we współpracy z fundacją Nasza Ziemia. Nasze działania będą miały charakter
proekologiczny i edukacyjno-wychowawczy, uświadamiający konieczność
dbania
o nasze otoczenie już dziś, byśmy mogli korzystać z niego już jutro!

Zapraszamy na stronę fundacji, aby obserwować nasze poczynania:
www.klubynaszejziemi.pl


3. "Pomaganie przez ubranie"

pomaganie przez ubranie logo

Projekt „Pomaganie przez ubranie” jest realizowany we współpracy
z Fundacją AKOGO Ewy Błaszczyk i polega na zbiórce tekstyliów w przedszkolu.


4.
"Akademia Wyobraźni Play Doh"

play doh logo

Ogólnopolski Program Edukacyjny
dla przedszkoli rozwijający wyobraźnię
i kreatywne myślenie wśród dzieci.


5. "Akademia Aquafresh"

akademia logo


Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej, której głównym celem jest
profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci.

                    
6. "Mamo, tato wolę wodę!"

mamo tato wolę wodę logo

Ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest podkreślenie roli wody
w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska
oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych
i postawy proekologicznej u dzieci.

                         

7. "Cała Polska czyta dzieciom"

Cała Polska czyta logo

                   Ogólnopolski program edukacyjny promujący czytelnictwo.