7.00 - 8.00 - zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy z udziałem nauczyciela

8.00 - 8.15 - ćwiczenia i zabawy poranne

8.15 - 8.30 - czynności higieniczno- porządkowe

8.30 - 9.00 - I śniadanie - samoobsługa

9.00 - 9.30 - zajęcia dydaktyczne realizowane wg podstawy programowej

9.30 - 10.45 - spacery, wycieczki, wyjścia do ogrodu przedszkolnego
                       (
w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zabawy ruchowe w sali)


10.45 - 11.00 - zabiegi higieniczne i samoobsługowe

11.00 - 11.30 - II śniadanie -samoobsługa

11.30 - 13:15  - odpoczynek w formie leżakowania

13.15 - 13.30 - czynności samoobsługowe; zabiegi higieniczne przygotowujące do obiadu

13.30 - 14.00 - obiad - samoobsługa

14:00 - 15:00 - zabawy relaksacyjne, zabawy na tarasie przedszkolnym

15:00 - 17:00 - zabawy swobodne w kącikach tematycznych według zainteresowań dzieci,
                         zabawy z udziałem nauczyciela, wspomaganie i korygowanie rozwoju,
                         praca z dzieckiem zdolnym