7.00 - 8.00 - zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy z udziałem nauczyciela

8.00 - 8.15 - ćwiczenia i zabawy poranne (aktywność ruchowa)

8.15 - 8.30 - czynności samoobsługowe (higieniczno – porządkowe)

8.30 - 9.00 - I śniadanie - samoobsługa

9.00 - 10.30 - zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, zajęcia dodatkowe według harmonogramu

10.30 - 10.45 - gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki
                        
(w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zabawy ruchowe w sali )


10.45 -11.00 - zabiegi higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do II śniadania

11.00 - 11.30 - II śniadanie - samoobsługa

11.30 - 13.15 - gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki

13.15 - 13.30 - czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu

13.30 - 14.00 - obiad-samoobsługa

14.00 - 14.30 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym

14.30 - 17.00 - zabawy w ogrodzie przedszkolnym/na tarasie, ćwiczenia relaksacyjne