7.00 - 8.00 - zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy z udziałem nauczyciela

8.00 - 8.15 - ćwiczenia poranne

8.15 - 8.30 - czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do I śniadania

8.30 - 9.00 - I śniadanie - samoobsługa

9.00 - 10.30 - zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, zajęcia dodatkowe wg harmonogramu

10.45 - 11.00   - gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki / zajęcia dodatkowe
                          
(w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zabawy ruchowe w sali )


11.00 - 11.30 - czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do II śniadania, II śniadanie

11.30 - 13.15 - gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej
                         (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych)


13.15 - 13.30 - czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu

13.30 - 14.00 - obiad - czynności higieniczne po posiłku

14.00 - 14.30 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym

14.30 - 16.00 - zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe na tarasie
                        przedszkolnym/
w sali gimnastycznej
                        (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych)