Pasowanie już za nami!

Od teraz jesteśmy prawdziwymi przedszkolakami!

Żadnej łzy nie uroniliśmy

i pięknie przed wszystkimi wystąpiliśmy.

Pomyślcie Rodzice, jak szybko płynie czas...

Możecie być dumni z nas!003  
004

009    023

029    031 <<wstecz